Smuteční síň Litvínov

 

Místo: Litvínov
Klient: soutěž
Studie: 2017

 

Koncepce smuteční síně symbolizuje příbytek na věčnosti. Bílý dům se obrací k příchozím, je nesen ve smutečním průvodu, který představuje série sloupů a pilastrů rytmizujících celou stavbu. Tato idea je podpořena materiálovým řešením. Cihelný obklad přízemní hmoty připomíná spjatost se zemí, tím je definováno hájemství živých. Bílá barva odkazuje k nebi a očištění duše člověka. Toto poselství je dokresleno září vertikálního okna, které osvětluje katafalk a symbolizuje bránu k věčnosti.

Zpět na portfolio